Dữ liệu hỗ trợ Aiding Data GNSS là gì?

GNSS
Khi chúng tôi theo dõi các tài sản có giá trị hoặc quan trọng, người dùng đã mong đợi thông tin vị trí chính xác và tức thì. Tuy nhiên, tùy thuộc vào vị trí và hướng của thiết bị và...