Hệ thống định vị GPS chính xác đến mức nào?

Hệ thống GPS hoạt động như thế nào? GPS là viết tắt của Hệ thống Định vị Toàn cầu. Nó là một hệ thống được sử dụng để tìm ra vị trí chính xác của một vật thể trên địa...

Dữ liệu hỗ trợ Aiding Data GNSS là gì?

GNSS
Khi chúng tôi theo dõi các tài sản có giá trị hoặc quan trọng, người dùng đã mong đợi thông tin vị trí chính xác và tức thì. Tuy nhiên, tùy thuộc vào vị trí và hướng của thiết bị và...